Yatırım yine halka değil savunmaya

0
18
Erdoğan Savunma Sanayi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı Yatırım Rehberi, iktidarın amme kaynaklarını tekrar istihdam getirecek sektörlere değil, emniyet ve müdafaa sanayine aktaracağını gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafınca hazırlanan Yatırım Rehberi’ne nazaran, Saray’ın gelecek üç sene süresince öncelikli yatırım alanı müdafaa sanayii olacak. İstihdam getirici projelerle çift hanelerden inmeyen işsizliği azaltması beklenen iktidar, bu beklentiyi üç sene daha karşılamayacak. Rehbere nazaran, 2022 ve 2024 yılları aralığında, amme tahsislerinde Amme Hususi İşbirliği (KÖİ) modeliyle yürütülen projeler de dahil olmak suretiyle, öncelikli yatırım alanı müdafaa sanayii olacak. İHA ve SİHA’larla varlıklı edilen firmalar öncelikli olarak desteklenecek. Önümüzdeki üç yılda yatırım yapılacak öteki alanlar, enerji ve gezim sektörleri olacak.

İMALAT SEKTÖRÜNDE DE SAVUNMA VE GÜVENLİK

AKP, imalat sanayiinde de müdafaa ve emniyet sektörüne öncelik verecek. İmalat sanayiinde önümüzdeki yıllarda yapılacak yatırımlarla alakalı şu ifadeler yer aldı: “Üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve etraf sağlığı, AB’ye ahenk ve internasyonal yükümlülüklerimiz açısından gerçekleştirilmesi lüzumlu olan projelere, yurtiçi hammaddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, müdafaa sanayii projelerine, yerli ve emsalsiz raylı sistem araçları ile hava araçlarının geliştirilmesi projelerine öncelik verilecektir.”

GÖÇ YOLLARINA YENİ MERKEZLER

Suriye ve Afganistan’da yaşanmış olan çatışmaların peşinden sınır önlemlerini almayarak Türkiye’yi sığınmacıların en fazlaca tercih etmiş olduğu ülke konumuna getiren Saray, göç yollarına “mecburi hallerde” yeni merkezler inşa edecek. Göç alanında veri sistemlerinin geliştirilmesine, göçmenlerin ve yurtdışında yaşayan vatandaşların ekonomik ve toplumsal durumlarının tespitine yönelik inceleme projelerine öncelik verileceği anlatılan rehberde, “Gayri muntazam göçle savaşım kapsamında meydana getirilen geri gönderme merkezleri ve iltica evi yatırımlarında mevcut yatırımların tamamlanmasına öncelik verilecek, yeni proje teklifi bir tek mevcut imkanların kullanılması ile çözülemeyecek mecburi hallerde yapılacak ve bu projelerde göç yolları üstündeki illere öncelik verilecektir” denildi.

YERLİ MALI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ

Yap-İşlet-Devret ve güvence ödemeleri ile taraftar şirketlerin varlıklı edilmesini elde eden Amme Hususi İşbirliği (KÖİ) projeleri de Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’nde yer aldı. Havalimanları, karayolları ve köprü projeleri başta olmak suretiyle, amme kaynaklarını kullanmak yerine hususi şirketlere işletme hakkı da devredilerek hayata geçirilen projelerden vazgeçmeyeceğini ortaya koyan Saray, rehberde, bu projelerde artık yerli malı kullanılacağını bildirdi. Rehberde, KÖİ projelerine ait şu ifadeler yer aldı: “KÖİ modeli, masraf etkinliğinin amme kaynaklarının kullanımından daha yüksek olduğu durumlarda kullanılacaktır. KÖİ kanalıyla yapılmasını teminen Cumhurbaşkanlığı yetkisi için öneri edilen projelerin teknik, finansal, ekonomik, toplumsal ve hukuki açılardan yapılabilirliğini, öngörülen katkı oranı, direkt ödeme ve garantiler de dahil olmak suretiyle risk analizlerini ve masraf getirisi analizini içeren ön yapılabilirlik etüdünün hazırlanması zorunludur. KÖİ modeli ile uygulananlar dahil olmak suretiyle amme yatırımlarında yerli malı kullanılmasına öncelik verilecektir.”

YATIRIMLARDA DOLAR KURU 9.27 TL

TL karşısında rekorlar kıran doların yükseliş eğilimini sürdüreceği ve 9 TL’yi geride bırakacağı da rehberdeki hedeflerde kendisine yer buldu. Rehberde, aktüel kura nazaran 8.45 seviyesinde olan doların, 2022 ve 2024 yılları aralığında hayata geçirilecek projelerde yaklaşık 9,2747 TL olarak hesaplanacağı bildirildi.