Türkiye artık ithalatçı

0
53
Tayyip Erdoğan buğday tarlası

CHP’li Sarıbal, ‘Tarımın Durumu’ raporunda, 18 yılda üç milyon hektar tarım arazisinin yok olduğunu bildirdi. Rapora bir önsöz yazan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “AKP ve Saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir” dedi.

Türkiye’nin 2002 yılında 41 milyon 196 bin hektar tarım arazisi bulunduğu ancak bu arazilerin 3 milyon 484 bin hektar azalarak 37 milyon 712 bin hektara düştüğü bildirilen raporda, “AKP döneminde Trakya’nın tarım alanın üç katından fazla tarım alanı kaybedildi. AKP’nin 2003, 2019 döneminde tarım ihracatımız 77,6 milyar dolar olup, ithalata 104,6 milyar dolar ödeme yapıldı. Bu dönemde ithalata 27 milyar dolar fazla ödeyerek yabancı ülkelerin çiftçisini zengin ettik” ifadelerine yer verildi.

İTHALAT REKORU

Ülkenin tarımda geldiği noktanın “çöküş” olduğu bildirilen raporda, şu tespitlere yer verildi: “2002 yılında tarım sektöründe çalışan sayısı 7 milyon 458 bin kişi iken, bu sayı 2019 verilerine göre 5 milyon 97 bin kişiye düştü. Son 17 yılda tarım sektöründe 2 milyon 361 bin kişi işinden oldu. AKP’nin 2003, 2019 döneminde 92 milyon ton hububat ithalatına 24,5 milyar dolar ödeme yapıldı. 2019 yılında 14 milyon ton hububat ithalatına 3,2 milyar dolar ödeme yapıldı. Bu ithalat Cumhuriyet döneminin rekorudur. 2004 yılında buğday ekim alanları 93 milyon dekar iken son 15 yılda 24,5 milyon dekar azalarak 2019 yılında 68,5 milyon dekara düştü. AKP’nin 2003-2019 döneminde 1,1 milyon ton şeker ithalatına 552 milyon dolar ödeme yapıldı. 2019 yılında 169 bin ton şeker ithalatına 65 milyon dolar ödeme yapıldı.”

KABULLENEMİYORUZ

Sarıbal’ın raporu için bir önsöz yazısı kaleme alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’nin neoliberal politikalara teslim olduğunu ifade etti. Tarım ve gıda sektörlerinin gelecekte en önemli sektörlerden biri olacağını ancak Türkiye’nin bu konudaki avantajını kaybettiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, önsözde şu ifadeleri kullandı: “AKP ve Saray rejiminin izlediği neoliberal, uluslararası tekelci politikalar, tarımda ülkemizi net ithalatçı bir konuma getirmiştir. Bunun sonucu çiftçi tarımdan kopmakta, gençler tarım dışı alanlara yönelmekte, tarım toprakları atıl kalmakta, kırsal boşalmakta ve dışa bağımlı bir tarımsal yapı ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma, ülke tarımının geldiği hazin durumu gösteren bir çalışmadır. Cumhuriyet’in kuruluşunda, kalkınmanın temeli ve lokomotifi olan tarımın ve kırsal yaşamın bu noktada olmasını kabullenemiyoruz.”