TBMM’de MKE tartışması: “Gaye Katarlılara peşkeş çekmek mi?”

0
24
TBMM Milli Savunma Komisyonu

MKE’nin anonim firma olmasını düzenleyen kanun teklifi, TBMM Ulusal Müdafaa Komisyonunda görüşüldü. Kanun teklifinin görüşmelerinde, “özelleştirme” tartışması yaşandı.

TBMM’de AKP Öbek Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ulusal Müdafaa Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ulusal Müdafaa Bakan Yardımcısı Muhsin Dede tarafınca “Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Firması Hakkındaki Kanun Teklifi’nin” görüşmeleri öncesi basına kapalı bir bilgilendirme toplantısı yapılmış oldu.

Toplantıya CHP Öbek Başkanvekili Serbest Hususi, HDP Öbek Başkanvekili Meral Danış Beştaş, MHP Öbek Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Öbek Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu katıldı.

Toplantı sonrası AKP Kırıkkale Mebus Ramazan Can ile 54 milletvekilin imza attığı kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Ulusal Müdafaa Komisyonu’nda başladı.

CHP’Lİ CEYLAN: TÜRKİYE, BİR ŞİRKET DEĞİLDİR

Ulusal Müdafaa Komisyonu üyesi, CHP Çanakkale Mebus Serbest Ceylan, usul tartışmasıyla kanun teklifinin Anayasa’ya aykırı bulunduğunu söylemiş oldu. Ceylan, şunları söylemiş oldu:

“Mevzubahis kanun teklifi amme yararı içermemektedir. Türk milletinin bağımsızlığı ve bütünlüğünü tehlikeye atacak bir kanunun, amme yararı taşımadığı açıktır. Ulusal emniyet hedefleri doğrultusunda, devletin idamesi için alternatifi olmayan MKE’nin A.Ş.’ye dönüştürülmesinde amme yararı yoktur. Teknoloji, üretim ve personel açısından ilerleme sağlanması için A.Ş olması gerekmediği benzer biçimde MKE’nin yapısına ilişik münakaşanın da ticari yaşam üstünden yapılması olası değildir. Türkiye, bir firma değildir. Kanun teklifi, mevcud statü ile yetinmemekte ve A.Ş.’ye dönüştürülerek ileride özelleştirilmesinin yolu açılmaktadır.”

Ceylan, teklifin geri çekilmesini istedi.

ANAYASA’YA UYGUNLUK OYLANDI

Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, Anayasa’ya aykırılık olmadığını söylemiş oldu. Komisyon Üyesi, CHP Artvin Mebus Uğur Bayraktutan, Anayasa’ya aykırılık görüşlerinin Anayasa Komisyonu’na bildirilmesi icap ettiğini altını çizdi. Öneri sahibi Ramazan Can’ın da oylama istemesiyle İsmet Yılmaz, mevzuyu oylamaya açtı. Oylamada sonunda, Anayasa’ya aykırılık taşımadığı görüşü çoğunluğun oyunu aldı.

AKP’Lİ CAN: MKE, KESİNLİKLE ÖZELLEŞTİRİLMEZ

Anayasaya uygunluk üstüne usul tartışması sonrası kanun teklifinin sahibi Ramazan Can, şunları söylemiş oldu:

“MKE, ne olursa olsun özelleştirilmez, özelleştirilemez. Hazineye bağlanacak. KİT olması hasebiyle ayağında prangalar var. Makine Kimya, ayağa kalkmak istiyor. KİT kapsamından çıkaralım… İşçi ve işgören kardeşlerimizin hakları korunuyor. İşçi kardeşlerimize diyoruz ki, ‘tecrübelerinizden istifade etmek istiyoruz, bizimle kontrat imzalamaya var mısınız’ diyoruz. Devamlı bir kontrat, bunu kabul etmiş olduğu takdirde emsalleriyle aynı tutarı almaları hikayesinde gayreti veriyoruz. ‘Ben istemiyorum’ diyorsa, ‘tamam siz öncelikli olarak bulunduğumuz ikametgâh karşılanarak, bu talebiniz karşılanacak’ diyoruz. İş Kanunu’na doğal olarak olduğundan burada bir sorun görünmüyor. Beyaz yakadaki arkadaşlarımıza da ‘bizim çalıştırabileceğimiz ödat işçi sıfatı, müdürler de bu sıfata geçecek, geçmenizi istiyoruz.’ ‘Yok ben istemem’ derse, devletteki denk kadrolara geçilecek. ‘Ben ikisini de istemiyorum, ben ayrılmak isterim’ derse haklı nedenlerle fesih benzer biçimde tüm haklarını veriyoruz.”

Ulusal Müdafaa Bakan Yardımcısı Muhsin Nehir, “Hiç bir personelin işten çıkarılması mevzubahis değil. Herhangi bir hak kaybı olmamasını kanuna yansıttık. Bu kanun, MKE’nin özelleşmesi bir yana özelleştirilmemesinin yolunu açıyor” dedi.

CHP’Lİ CEYLAN: AMAÇ KATARLILARA PEŞKEŞ ÇEKMEK Mİ

Teklifin tümü üstüne görüşmelerde yine laf alan CHP’li Ceylan, alt komisyon kurulmasını önerdi. Ceylan, şöyleki konuştu:

“TCDD’de aynı uygulamayı 2013 senesinde hayata geçirdiniz. A.Ş. kuruldu. ‘Her şey fazlaca güzel olacak’ denilerek, kurmaca kanunlaştırıldı. O günde uyarılarımızı dinlemediniz, daha iki ay ilkin getirdiğiniz teklifle başarısız bulunduğunu kabul ettiniz. Hani beş yılda serbestleşme tamamlanacaktı? Bu ulus gerekeni sandıkta söyleyecektir… Bu kurumumuz niçin şirketleştirilmek istenmektedir? A.Ş olursa şimdi yapılamayan ne yapılacaktır? MKE, gelişen teknolojileri mi takip edemiyor? Çağdaş silahları mı üretemiyor. A.Ş. değişikliği ile problemler çözülecek mi? Niye bu şekilde değişim yapıyorsunuz? Aslolan amacınız ne? Katarlıların Kırıkkale MKE’yi ziyaret etmiş olduğu yönde iddialar var. Gaye MKE’yi Katarlılara peşkeş çekmek mi?”

CHP’Lİ ÖNAL: ÇALIŞANLARIN KAMU HAKLARINDAN VAZGEÇMELERİNİ NİÇİN İSTİYORSUNUZ

Komisyon üyesi CHP Kırıkkale Mebus Ahmet Önal ise şöyleki konuştu:

“Makine Kimya ile alakalı bir değişim yapılıyor. Kırıkkale’de her insanın kursağından Makine Kimya’nın ekmeği geçmiştir. Her şey yapılıyor son olarak çalışanların haberi oluyor. Mevzu Kırıkkale için vahimdir. Çalışan insanoğlu, çaresizce kime ulaşırlarsa onlardan data almaya çalmış olduğu bir ortamda hala tasarıyla alakalı data vermediniz. MKE’nin şahlanmasından söz etti, çoğumuz istiyoruz fakat 20 senedir niçin Makine Kimya’nın yüksek karlılığa geçmesi için bir emek harcama yapmadınız? Işgören ve sözleşmeli çalışanlarımız var, amme hukukundan doğmuş hakları var. Niçin bu insanları kamudan çıkarıp İş Kanunu’na doğal olarak hale getiriyorsunuz. Kurumda çalışan amme işçilerinin amme haklarından vazgeçmesini neden istiyorsunuz.”

Komisyon üyesi CHP Kayseri Mebus Çetin Arık ise “Kuruluş çalışanları mağdur edilecek. Amme görevlileri işçileştirilecek. Tadı dayatma olacak. Şartları kabul etmiyorsa, işçiye sürgün yolları göstereceksiniz. Bu teklifin şurasını düzeltin demiyoruz, toptan geri çekin… Daha ilkin de ‘satmayacağız’ dediniz fakat saysak bir günü alır” diye konuştu.

TEKLİF NELER İÇERİYOR?

Kanun teklifine nazaran; kurumun ismi “Makine Kimya Sanayi Anonim Firma” olacak. Kuruluş, direkt Ulusal Müdafaa Bakanlığı’na bağlanacak ve Ulusal Müdafaa Bakanlığı’nın envanterlerini bedelsiz kullanabilecek. Firmanın sermayesi, hazineye ilişik olacak. Kurumun vazife tanımı, faaliyetleri, personel alımı ve ücret politikası değiştirilecek. Kuruluş; ulusal emniyet hedefleri doğrultusunda askeri ve sivil amaçlı, her çeşit tabanca, cephane, patlayıcı ve kimyasal madde, petro-kimya ve öteki kimyevi ürünleri, makine, teçhizat, araç-gereç, hammadde, malzeme, aygıt, sistem ve platformları yurtiçi ve yurtdışında üretecek yahut ürettirecek, pazarlayıp ticaretini meydana getirecek. Etkinlik alanı kapsamında ithal edeceği mal ve hizmetler gümrük vergisinden muaf tutulacak. Kuruluş, Amme Nezarete, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu’nun yetkilendirdiği bağımsız kontrol kuruluşları arasından genel heyet sonucu ile belirlenecek müessese tarafınca bağımsız denetime doğal olarak tutulacak. Hazırlanan bağımsız kontrol tutanağı, Ulusal Müdafaa Bakanlığı ve Gömü ve Maliye Bakanlığına gönderilecek. Çalışanlara 6 ay içerisinde kontrat öneri edilecek. Işgören ve sözleşmeli personel kadroları kaldırılacak. Şirkette çalışanlar, İş Kanunu’na doğal olarak işçi statüsüne alınacak.