TBMM Başkanı Şentop: Yaşadığımız dünyada maalesef fırsat eşitliği ve paylaşım adaleti bulunmuyor

0
24
Mustafa ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Houston Clear-Lake Üniversitesi ile Internasyonal Balkan Üniversitesi’nin müşterek düzenlemiş olduğu ‘Internasyonal Toplumsal Bilimler ve İnsanlık Konferansı 2021‘e video ileti gönderdi.

Şentop, dünyayı etkileyici koronavirüs ile yeni bir düzenin içerisine girdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: 

“Öğrenim faaliyetlerini online yürütüyor; sempozyumları, bilimsel niteliği olan toplantıları çevrimiçi olarak kameralar vesilesiyle yapıyoruz. Esasında yeni bir metot olan bu çevrimiçi buluşmalar bir basit tahsil, etkileşim yöntemi olarak bundan sonrasında da hayatımızda yer almaya devam edecek şeklinde görünüyor”.

Meclis Başkanı, bilime meraklı olan insanların her şeyi incelediğine dikkati çekerek şöyleki devam etti:

“İnsanı bireysel ve sosyal özellikleriyle tam manasıyla kavramak birçok meselenin çözümü açısından son aşama önemlidir. Toplumsal bilimlerde ‘insan kimdir, nelerdir’ sorusu hiç bir süre kıymetini yitirmemiş bir sorudur. İnsan, merak eden, soran, sorgulayan, anlamaya, anlamlandırmaya çalışan, kıymet üreten bir varlıktır. Kendinden adım atmak suretiyle gözünün görmüş olduğu, kulağının işittiği, aklının erdiği, hissettiği her şey ile alakalı düşünce yürüten bir mevcudiyet. Bilmeye ve öğrenmeye son aşama meraklı olan insan kendinden adım atmak suretiyle her şeyi inceler, araştırır. Kâinattaki her varlığın yaratılışı ve meydana gelişi hususunda yanıt bulmaya çalışır”.

Şentop, dünyaya hükmederek medeniyetler kuranın da dünyayı kana bulayan, çevreyi kirleten, ekosistemi bozanın da aynı insan bulunduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Bugün salgınla beraber tüm ülkelerin, tüm bilim adamlarının kısacası tüm insanlığın beraber hareket etme zorunluluğuyla bir kere daha yüzleştik. Yaşadığımız dünyada maalesef fırsat eşitliği ve paylaşım adaleti bulunmuyor, kaynaklara hepimiz eşit halde erişemiyor. Paylaşım adaleti olmadığı için teknolojik olarak gelinen düzen ve haiz olunan imkanlar toplumsal çelişkileri giderek derinleştiriyor. Bu vaziyet insanlığın ortak geleceğine dair duyduğumuz endişenin artmasına sebep oluyor. Geleceğimizi garanti dibine almak için dünyanın kaynaklarını daha iyi halde kullanmayı, adil halde bölüşmeyi sağlayacak bir sistemi oluşturmak zorundayız”.