Tazminatsız işten çıkarmaya vize

0
26
Makine ve Kimya Enstitüsü’nde MKE

MKE’nin anonim şirkete dönüştürülmesini öngören öneri, çalışanlara yönelik tehditler yer alıyor. Toplu kontrat düzeninin ortadan kalkacağı şirkette yabancı personel çalıştırılmasının da yolu açılıyor.

TOPLU SÖZLEŞME ORTADAN KALKACAK

Kurumda halen işçi olarak çalışanların toplu iş sözleşmeleri hizmet akdine dönüşecek. Bu tertip ile işçilerin toplu iş sözleşmesinden meydana gelen kıdem tazminatı ve kıdeme bağlı haklar dışındaki bütün hakları ortadan kalkacak. Yeni iş akdini kabul etmeyen işçiler, MSB tarafınca öteki birimlerine aynı unvan ve devir tarihli haklarıyla devredilecekler ve 5 iş günü içerisinde yeni görevlerine başlayacaklar. Bu durumda başka kentlerde görevlendirme de mevzubahis olabilecek. Ulusal Müdafaa Bakanlığı’nın kadro ve kurumlarında çalışmak istemeyen işçilerin iş akitleri “geçerli nedenle feshedilecek” ve suç duyurusu ödemesi de yapılmayacak. Kurulacak şirkette etkinlik alanı ile alakalı mevzularda geçici yahut devamlı olarak yerli ve yabancı uyruklu personel istihdam edilebilecek. Müdafaa benzer biçimde stratejik önemi olan şirkette istihdam edilecek personelin işe alımında keyfiliğe yol açacak biçimde amme kuruluş ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat hükümleri de uygulanmayacak.

***

Öneri amme çıkarlarına aykırı

MKE’nin özelleştirilmek istendiğine dikkat çeken TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, kanun teklifinin amme ve camia çıkarlarına tamamen aykırı bulunduğunu altını çizdi. Özelleştirme ile kamusal kaynak ve varlıkların talan edileceğini belirten Yunus Yener “TEK, PTT, TCDD ve daha birçok örnekte yapıldığı benzer biçimde, büyük amme işletmeleri ilkin anonim şirkete dönüştürülmekte, arkasından parçalama, küçültme yöntemleriyle özelleştirilerek hususi sektöre ve yabancı ana paraya peşkeş çekilmekte yahut son dönemde gördüğümüz suretiyle iktidar arpalığı olmaktadır. MKE’nin başına gelecek olan da ne yazık ki böylesi bir süreçte yok ediliştir. Türkiye’nin geleceği, iktidar politikalarının yıkıcılığının aksine amme işletmeciliğinde, planlama, kalkınma, kesintisiz sanayileşme, tam istihdam ve adil bölüşüm politikalarındadır.”