Söz Söylemekten Yasaklama

0
84

Söz söylemekten yasaklama: Aynı birleşimde iki defa uyarma cezası alan bir milletvekilinin, Başkan’ın teklifi üzerine, Genel Kurulca görüşmesiz ve işaret oyu ile alınan karar üzerine o birleşimin sonuna kadar söz söylemekten men edilmesidir (İçtüzük Madde  159).