Söz Devri

0
78

Söz devri: Genel Kurulda söz alan bir milletvekilinin, söz sırasını kendi rızasıyla başka bir milletvekiline bırakmasıdır (İçtüzük Madde  61).