Silahı bahane ediyorlar anlatım özgürlüğünü gasp ediyorlar

0
39
Gösteri polis müdahale

Internasyonal Af Örgütü son yayımladığı brifing ile Türkiye’nin Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 2020 yılı nihayetinde çıkardığı kanuna dair değerlendirmelerde bulunmuş oldu.

Türkiye’nin bu yasa ile internasyonal terörün finansmanı ve kara para aklama hakkında müşahit bulgularını, sivil topluluğu hedef alan aşırı sert yeni yasayı alelacele çıkarmak için kullanmasının utanmazca bir suiistimal olduğu anlatılan açıklamada; bu durumun bütün dünyaya, karşı koyulması ihtiyaç duyulan bir ihtar olduğu açıklandı.

“Terörle mücadeleyi araçsallaştırmak: Türkiye terörizmin finansmanı değerlendirmesini sivil topluluğu hedef almak için kullanıyor” başlıklı brifing, terörün finansmanıyla savaşım kisvesi altında biri olan yeni yasanın, sivil topluluk örgütlerinin meşru faaliyetlerine zarar verme tehdidi oluşturduğunu ortaya koydu. Brifinge gore; 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, örgütlenme ve anlatım özgürlüğü haklarının yanı sıra internasyonal topluluğun kabul etmiş olduğu adil yargılanma güvencelerini de ihlal eden yeni uygulamalar getiriyor.