Şentop, CHP’nin ’10 bin dolar alan bürokrat iddiaları aydınlatılsın’ başvurusuna, mektupla cevap verdi

0
25
Mustafa ŞENTOP

Meclis Başkanı Mustafa Şentop mektubunda, CHP Genel Başkanı ile milletvekilleri tarafınca imzalanan 24 Mayıs 2021 tarihindeki dilekçede yazılanları hatırlatarak, İçişleri Bakanı Süleyman Asil’nun, bir tv programında dile getirmiş olduğu iddiaya atıfta bulunmuş oldu.

Şentop mevzubahis iddia sebebiyle TBMM saygınlığına gölge düşürülmüş olduğu ve bütün milletvekillerinin töhmet altında bırakıldığını belirtti.

İddiaya mevzu olan ismin kamuoyuna açıklanması ve gereğinin yapılmasının istek edildiğine işaret eden Şentop, CHP’nin, kendisinden, bürokrasi kurumu ile parlamentonun üstüne düşen gölgenin kaldırılması hikayesinde da hâlâ, parlamentonun atması ihtiyaç duyulan adımlar bulunduğundan söz etti.

Şentop, mektubunda şunları beyan etti:

  • Ilk olarak belirtmek istiyorum ki; TBMM Başkanlık makamı tarafınca TBMM’nin adının böylesi bir iddiayla anılmaması, milletvekillerimizin zan altında bırakılmaması ve gerektiği takdirde iddia edilen hususla alakalı hukuki süreçlerin başlatılabilmesi açısından mevzubahis iddiayla alakalı var ise data ve belgelerin adli makamlara ve TBMM Başkanlığı’na gönderilmesi hususunda kaleme alınan 27 Mayıs 2021 tarihindeki makale aynı gün İçişleri Bakanlığı’na iletilmiştir.
  • Bu yazıya cevaben İçişleri Bakanı Süleyman Asil tarafınca Başkanlığımıza gönderilen 16 Haziran 2021 tarihindeki yazıda ise, bahse mevzu fiil ile alakalı olduğu değerlendirilen siyasetçinin Gazi Meclisimizin çatısı altında yer edinen bir mebus olmadığı, bütün hususlar ve iddialara ait olarak adli makamlara başvurulduğu ve sürecin devam etmiş olduğu bilgisi verilmiş olup; bu hususları 17 Haziran 2021 tarihindeki basın açıklamamda dile getirmiş bulunmaktayım.
  • Bu çerçevede ilgide kayıtlı dilekçelerinizde bahsi geçen iddialarla alakalı yaptığım girişimler kararı edindiğim bilgilerin tamamını partiniz çalışanları dahil bütün halkoyu ile esasen paylaşmış olmam ve tarafınıza iletebileceğim, basın açıklamamda anlatım ettiğim hususlar haricinde kalan başka bir data bulunmaması nedeniyle, yazılı olarak yanıt vermemeyi tercih etmiş bulunmaktayım.
  • Bu çerçevede anılan iddianın adli makamlara ulaştırılmış olduğu bilgisi edinildikten ve halkoyu ile paylaşıldıktan sonrasında, mevzuyla alakalı hüküm periyodunun tamamlanmasını beklemek haricinde gerek TBMM gerekse TBMM Başkanlığı tarafınca yapılabilecek resmi bir muamele bulunmadığı malumlarınızdır.

TBMM Başkanı olarak görevinin, mevcut milletvekilleriyle sınırı olan bir vazife olmadığını, önceki devre milletvekillerinin haklarından da görevli bulunduğunu belirten Şentop, şu ifadeleri kullandı:

  • Yargıya intikal etmiş bir mevzuda, somut olarak TBMM Başkanı’na düşen hangi hukuki sorumluluğa karşılık etmiş olduğu anlaşılamamıştır.
  • Bu çerçevede ilgide kayıtlı dilekçelerde tarafımdan beklenen husus şayet dilekçelerinizde bahsi geçen iddiaya mevzu bireyin adının açıklanması ise, ilk olarak mevzubahis iddianın sahibinin şahsım olmadığını, dolayısıyla bu bireyin kim bulunduğunun açıklanmasının tarafımdan istenilmesinin makul olmadığını hatırlatmak istiyorum.
  • Bütün milletvekillerimizin kanunlarla kendilerine tanınan haklardan en iyi biçimde yararlanmalarını temin etme azim ve kararlılığı ile yerine getirdiğimin bilinmesini istiyorum. Sadece bu görevimi yerine getirirken, Anayasa’nın 6’ncı maddesinde yer edinen ‘hiç bir kimse ya da organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz’ hükmü gereğince, Anayasa, İç Tüzük ya da kanunlarla tarafıma tanınmayan bir yetkiyi kullanmamın TBMM Başkanı olarak şahsımdan beklenemeyeceği açıktır.