Seçimlerin Yenilenmesi

0
76

Seçimlerin yenilenmesi: Türkiye Büyük Millet Meclisinin üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla ya da Cumhurbaşkanın iradesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Anayasa’da öngörülmüş olan beş yıllık süre dolmadan birlikte yenilenmesidir.(Anayasa  Madde 77, 116; İçtüzük Madde  1; 2839 sayılı Kanun Maddesi 8).