Seçimlerin Geriye Bırakılması

0
78

Seçimlerin geriye bırakılması: Anayasa’da beş yılda bir gerçekleştirilmesi öngörülen ancak savaş sebebiyle yapılması mümkün olmayan seçimlerin, TBMM kararıyla bir yıl ertelenmesidir. Geriye bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa bu erteleme aynı usulle tekrarlanabilir (Anayasa  Madde 78; İçtüzük Madde  1; 2839 sayılı Kanun Maddesi 6).