Salt Çoğunluk

0
63

Salt çoğunluk: Belirli bir sayının yarısından az olmayan çoğunluktur. Basit çoğunluk olarak da adlandırılır. TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu 301’dir.