‘Şahsım’a bütçe artışı, halka tutum düştü

0
32
Saray

Erdoğan, Saray’ı kapsamayan tutum genelgesinin yayımlandığı gün, 2020 masrafları da belirtildi. 2020’yi 2,8 milyar TL’lik masraf ile kapatan Cumhurbaşkanlığı’na mal ve hizmet alımı için yedek ödenekten de 800 milyon lira aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 yılı Genel Etkinlik Tutanağı’nu ifade etti. Amme Mali Yönetimi ve Denetim Kanunu’na nazaran, “Merkezi idare bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, karşılık yetersizliğini gidermek ya da bütçelerde öngörülmeyen hizmetler için” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla amme idarelerine iktibas yapılabiliyor.

Geçen sene 2 milyar 872 milyon TL’lik masraf ile yılı tamamlayan Cumhurbaşkanlığı’na Erdoğan’ın onayıyla mal ve hizmet alımı yapabilmesi için yedek ödenekten de 800 milyon lira aktarıldı.

11 MİLYAR TL’LİK MAL VE HİZMET ALIMI

Mal hizmet alımları için yedek ödeneğe aktarılan meblağ 11 milyar 844 milyon liraya ulaştı. Buradan en yüksek oranı alan kurumlar ve fiyatları sırayla şöyleki:
Ulusal Müdafaa Bakanlığı (2 milyar 509 milyon TL), Hakkaniyet Bakanlığı (2 milyar 317 milyon TL), Esenlik Bakanlığı (2 milyar 70 milyon TL), Karayolları Genel Müdürlüğü (806 milyon TL), Cumhurbaşkanlığı (800 milyon TL).

CARİ TRANSFERLERE 40 MİLYAR TL

Mal ve hizmet alımı için meydana getirilen karşılıksız ödemeler için kullanılan yedek karşılık büyüklüğü ise 40 milyar 42 TL oldu. Bu kalemden Covid-19 salgını dolayısıyla en yüksek iktibas 23 milyar TL ile Aile, Emek verme ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı’na yapılmış oldu. Gömü ve Maliye Bakanlığı’na 10 milyar 70 milyon lira, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de 2 milyar 245 milyon lira aktarıldı.

BÜTÇEDE ŞAMPİYON KARAYOLLARI

Köprü, otoyol yapımları ve güvence ödemelerinin karşılandığı Karayolları Genel Müdürlüğü ana para giderleri için aktarılan tutardan aslan payını aldı. 30 milyar 580 milyon liralık ana para gideri amaçlı yedek karşılık aktarımının 19 miyar 858 milyon lirası Karayolları’na, 3 milyar 320 milyon lirası da Devlet Su İşleri’ne verildi.

VAKIF VE DERNEKLERE MİLYARLIK YARDIM

İktidarın arka bahçesi olarak isimlendirilen dernek ve vakıflara genel bütçeden hisse aktarılmayla 2020’de de devam edildi.

Dernek, vakıf, öteki kuru luşlara meydana getirilen cari transferlerin, 953 milyon lirası genel bütçe kapsamındaki idarelerden, 15 milyonu hususi bütçeli idarelerden olmak suretiyle 968 milyon lira oldu. Bütçelerderdan ayrılan paralar şöyle:

• Ulusal Öğrenim Bakanlığı: 431 milyon lira

• Esenlik Bakanlığı: 152 milyon TL

• Kültür ve Gezim Bakanlığı: 133 milyon TL

• Gençlik ve Spor Bakanlığı:111 milyon TL

• Diyanet İşleri Başkanlığı: 77 milyon TL.

Bu kuruluşlara yardım amacıyla gerçekleşen ana para transferi ücreti ise 129 milyon TL oldu. 127 milyon lirası Kültür ve Gezim Bakanlığı’ndan 1 milyon lirası da İçişleri Bakanlığı’ndan aktarıldı.

***

Gazete satın almayarak ülkeyi kurtaracaklar!

Kamuda tutum tedbirleri genelgesi, Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlandı. Erdoğan’ın dakikada 7 bin 700 TL yutan Saray’ından imzaladığı genelgeye nazaran amme müesseselerinde 2020 yılındaki taşıt rakamları, 2023 sonuna kadar minimum yüzde 20 oranında azaltılacak. Amme müessese ve kurumlarının basını seyretme ile alakalı birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri hariç hiç bir biçimde günlük gazete alımı yapılmayacak.

Amme müessese ve kuruluşları acele ve mecburi haller haricinde yeni taşıt edinilmeyecek. İhtiyaç fazlası ya da ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar gereksinim duyan kurumlara devredilecek veya tasfiye edilecek. 2023 sonuna kadar minimum yüzde 20 oranında azaltılacak. Amme kurumları hizmet binası, lojman, işyar evi, kamp, kreş, tahsil, dinlenme ve benzeri ile bunlarla alakalı arsa ve arazi satın alamayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak.

Amme müessese ve kurumlarının basını seyretme ile alakalı birimleri ve kütüphane dokümasyon merkezleri hariç hiç bir biçimde günlük gazete alımı yapılmayacak, vazife alanı ile alakalı olmayan alanlara abone olunmayacak. Internasyonal toplantılar ile ulusal bayramlar haricinde, açılış, konuşma, seminer, sene dönümü ve benzeri tebrik ve organizasyonlara ait faaliyetler sebebiyle seyahat, kokteyl, yiyecek düzenlenmeyecek, armağan verilmeyecek, öteki isimler altında ödeme yapılmayacak.