Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

0
94

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Temel görevi, TBMM Başkanlığınca kendisine havale edilen çalışma ve iş hayatı, sosyal güvenlik, sağlık ve sosyal yardım konuları ile ailenin bütünlüğünün korunması, aile planlaması ve benzeri konulardaki kanun tekliflerini görüşmektir.