Oturum

0
89

Oturum: Bir birleşimin ara ile bölünen kısımlarından her birisidir (İçtüzük Madde  1).