Meclis Araştırması

0
77

Meclis araştırması: Meclisin belirli bir konuda bilgi edinmek üzere kendi içinden oluşturduğu özel bir komisyon marifetiyle gerçekleştirdiği bilgi edinme ve denetim çalışmasıdır (Anayasa  Madde 98/2; İçtüzük Madde  104 ve 105).