Konuşma Üslûbu

0
88

Konuşma üslûbu: Genel Kurulda yapılan konuşmalarda kaba ve yaralayıcı sözler içermeyen, temiz bir dil kullanılmasıdır (İçtüzük Madde  67).