Komisyon Raporu

0
82

Komisyon raporu: Komisyonların karara bağladıkları işler için düzenledikleri metinlerdir. Komisyon raporunda, teklif metni ile gerekçesine, komisyonun yaptığı düzenlemelere ilişkin gerekçeler ile yürütme temsilcilerinin, milletvekillerinin ve diğer katılımcıların görüşmelerde dile getirdikleri lehte ve aleyhteki görüşlere, komisyon üyelerinin imzalarına, varsa muhalefet şerhlerine ve komisyon metnine yer verilir (İçtüzük Madde 42).