KHK sonucuna 5 üyeden şerh

0
26
Anayasa Mahkemesi AYM

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin KHK ile Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu’nda değişim yapılmasının Anayasa’ya aykırı olduğu iddiasına ilişik başvurusunu oyçokluğu ile reddetti. Kararda Cumhurbaşkanı’nın vazife süresi tartışması yaşandı. Karşı oy kullanan AYM Başkanı Zühtü Arslan, KHK ile meydana getirilen tertip sebebiyle eski Cumhurbaşkanı’nın 5 yıldan azca vakit vazife yapması şeklinde bir vaziyet ortaya çıkacağını kaydetti.

Yüksek Mahkeme, 14 Haziran 2018 tarihindeki “Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nda Değişim Yapılması Ile alakalı KHK”ye dair CHP’nin; Anayasa’ya aykırılık iddiasıyla icra ettiği başvuruyu görüştü.

Mevzubahis KHK’de, Cumhurbaşkanı seçiminden sonrasında seçim raporunun Cumhurbaşkanı’na verilmek suretiyle TBMM’ye sunulacağı düzenlendi. KHK’de TBMM’nin birinci turda Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde seçimin peşinden üç gün içerisinde, ikinci turta seçilmesi halinde ise hemen toplanacağı açıklandı.

Bu düzenlemeye ilişik itiraz ise Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’na ilişik düzenlemelerin Anayasa’nın KHK’ler ile düzenlenmesini yasakladığı alanda yer almış olduğu yönünde oldu. Düzenlemenin Anayasa’ya aykırı bulunduğunu korumak için çaba sarfeden CHP’nin icra ettiği müracaat “oyçokluğu” ile reddedildi. AYM Başkanı Zühtü Arslan, Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan; üyeler Engin Yıldırım, Mehmet Güvenli Kuz ve Yusuf Şevki Hakyemez karşı oy kullandı ve karşıcılık şerhi yazdı.

HÜKME AYKIRI VURGUSU

AYM Başkanı Arslan ise “ret” sonucu veren üyelere, TBMM’deki ant içme töreninin “şekilsel” ve “törensel” olmadığını, göreve başlama durumu doğurduğunu aktararak, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yılda bir yapıldığını anımsattı. Arslan, bir Cumhurbaşkanı’nın vazife süresi dolmadan yeni Cumhurbaşkanı tarzı yapılması halinde, TBMM’de ant içmesinin eski Cumhurbaşkanı’nın 5 senelik vazife süresinin azalması anlamına geleceğini açıkladı.

Arslan, bu durumun “Cumhurbaşkanı’nın vazife süresi 5 senedir” şeklindeki Anayasa hükmüne aykırı bulunduğunu ifade etti. Arslan, KHK’deki düzenlemenin bir Cumhurbaşkanı’nın vazife süresi olmadan, yeni seçilen Cumhurbaşkanı’nın ant içerek göreve başlamasının önünü açtığını anlatım ederek, eski Cumhurbaşkanı’nın süresi bitmeden görevinden ayrılmak zorunda kalacağını kaydetti. Arslan, bu uyarısını şöyleki söyledi: “İptali istenen kuralın doğurabileceği anayasal sakıncayı somut olarak açıklamak yararlı olacaktır. 9 Temmuz 2018 tarihinde meydana getirilen ant içme töreni ile görevine başlayan görevdeki Cumhurbaşkanı’nın beş senelik vazife süresi -seçim sonucu alınmadığı takdirde 9 Temmuz 2023 tarihinde dolacaktır. Buna ödenek bir sonraki Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri Anayasa’nın 77. maddesi, 6271 sayılı Kanun’un 3. maddesi ve 2839 sayılı Mebus Tarzı Kanunu’nun 6. maddesi kapsamında, son seçimin yapıldığı tarih olan 24 Haziran 2018’den itibaren beş senenin dolmasından önceki son pazar günü olan 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.

BEŞ YILDAN AZ SÜRE

“Bu durumda seçimin mevcut Cumhurbaşkanı’nın vazife süresinin dolacağı 7 Eylül 2023 tarihinden ilkin tamamlanması ve aslolan önemlisi yeni seçilen Cumhurbaşkanı’nın seçimlerin peşinden Meclis’in toplandığı ilk günü takip eden üç gün içerisinde, tekrar 7 Temmuz 2023 tarihinden ilkin, ant içerek göreve başlaması olası hale gelmektedir. Aynı anda görevde iki Cumhurbaşkanı olamayacağına gore yeni seçilen Cumhurbaşkanı’nın ant içmesiyle beraber önceki Cumhurbaşkanı’nın rolü sona erecek ve böylece önceki Cumhurbaşkanı beş yıldan daha azca vakit vazife yapmış olabilecektir.”