Kararnamelere bir vize daha verildi

0
37
AYM

46 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemelerin iptali için AYM’ye başvuran CHP’nin, bu değişikliklerin yasa ile yapılması gerektiği itirazı oy çokluğuyla reddedildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bakanlığı’nın yurt dışı teşkilatına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Aynı kararnamede Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Teşkilat Kanunu’nda da değişiklikler yapılarak görev ve yetkileri tanımlandı.

Kararnamede son olarak yükseköğrenim burs ve kredileriyle ilgili de düzenleme yapıldı. CHP, Anayasa’ya göre tüm bu düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini, Erdoğan’ın kararnamelerle bu konularda düzenleme yapamayacağını ifade etti.

AYM, başvuruyu oy çokluğu ile redetti. Yüksek Mahkeme, bütçe hakkını kapsadığı ve bu yüzden kararname ile düzenlenemeyeceğini ifade edilen değişikliğe yönelik başvuruyu da reddetti.