Kapalı Oturum

0
82

Kapalı oturum: Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileri ile görevi gereği toplantıda bulunması gereken kamu görevlileri dışında kimsenin katılamadığı, tutanakları en az 10 yıl yayımlanmayan ve toplantı içeriğinin devlet sırrı olarak saklandığı Genel Kurul toplantısıdır (İçtüzük Madde  70 ve 71). Komisyonlar da kapalı oturum yapabilirler (İçtüzük Madde  32).