Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu

0
82

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu: Kamu iktisadî teşebbüslerinin kuruluş amaçlarına göre TBMM tarafından denetlenmesini sağlamak üzere, Genel Kurulca seçilen otuz beş milletvekilinden oluşan komisyondur (3346 sayılı Kanun Maddesi 1, 3; İçt. m 20).