İvedilikle Görüşme

0
82

İvedilikle görüşme: 1973’ten önce yürürlükte olan Dâhilî Nizamname’de, kanun tekliflerinin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddeleri üzerinde görüşmeye geçilmesi için öngörülmüş beş günlük sürenin kaldırılması ve tek görüşme yapılması uygulamasına verilen addır.