İmza Sayısı

0
84

İmza sayısı: Bazı yasama işlemlerinin başlatılabilmesi veya gündemdeki yerini koruyabilmesi için öngörülmüş olan asgari imza şartıdır. Anayasa değişiklik tekliflerinin en az 200 milletvekili tarafından imzalanmış olma zorunluluğu buna örnek gösterilebilir.