Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi

0
75

Hükümsüz Sayılan ve Sayılmayan İşler Listesi: Yasama dönemi sonunda yayımlanan sonuçlandırılamayan işler listesidir. Bu liste, izleyen yasama döneminin ilk birleşim tutanağına eklenir.