Hükümet acilen harekete geçmeli

0
28
Mülteci

Sığınmacı krizi ülkenin en ateşli problemlerinden biri haline gelirken milliyetçilik ve ayrımcılık da tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Hükümetin ise tutarlı bir politikası yok. Sığınmacı krizi ülkenin en ateşli problemlerinden biri haline gelirken milliyetçilik ve ayrımcılık da tehlikeli boyutlara ulaşıyor. Hükümetin ise tutarlı bir politikası yok.

Giderek krize dönüşen mülteci mevzusu uzmanlarla konuştuk. Türkiye’nin göçmenlere ilişik koordinasyonunun oldukca kifayetsiz olduğuna ve uzun vadeli bir göç politikasının bulunmadığına dikkat çekenuzmanlar, mültecilerin kayıt dibine alınmasından internasyonal anlaşmaların tekrar gözden geçirilmesine kadar yapılması gerekenleri sıraladı.

ANLAŞMALAR HEMEN REVİZE EDİLMELİ

İltica ve Göç Inceleme Merkezi (İGAM) Başkanı Metin Çorabatır, “Türkiye 4 milyon kadar insana koruma elde eden bir ülke. Suriyeli mültecilerin arkasından yansıtıldığı kadar büyük bir kitle olmasa da Afgan mültecilerin yeni bir göç dalgasına sebep olup olmayacağı sorusu soruluyor. Şayet bu şekilde bir göç dalgasıyla karşılaşırsak ne yapılabilir üzerine düşünmek icap eder” dedi.

Atılacak her adımın Internasyonal İnsan Hakları Hukuku ve Internasyonal Sığınmacı Hukuku çerçevesinde hazırlanması icap ettiğini vurgulayan Çorabatır, “Bu hukuktan meydana gelen pratikten yararlanmalıyız. BM örgütleri ile ortaklık içerisinde gelen insanların koruma gereksinimlerini göz önünde bulundurarak tedbirler almalıyız. Ek olarak entegrasyonu sağlayabilmek için 1951 tarihindeki Cenevre Konvansiyonu’nda mültecilerin statülerine dair sözleşmeden dünyaya gelen haklarını tam olarak verebilmemiz lüzumlu” ifadelerini kullandı.

Çorabatır’ın dikkat çekmiş olduğu mevzular özetle şu şekilde:

Koordinasyon öncelikli gerekseme: Ülkede Göç Bakanlığı’ndan öte bir koordinasyona gerekseme var. Sığınmacı sorunuyla değişik bakanlık ve birimler ilgileniyor. Güvenlikle alakalı makamlar, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı olayın bir sınır güvenliği ve iç emniyet boyutu olduğundan mevzuya bakıyor. İnsanların ülkeye girdikten sonrasında ne yapacaklarını düzen entegrasyonunu sağlamak adına Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı da ilgileniyor. Birçok bakanlık da ek olarak sığınmacı problemi için görevde sadece koordine edecek bir bakanlık kurulması lüzumlu. Sırf bakanlık oluşturmak için Ankara’da yüksek bir bina tutup tabela asmak kafi olmaz. Bakanlığa yetişmiş iş gücü elemanı almak ve üstüne çalışmak icap eder. Bakanlığı kuracaksan destekleyecek hukuki argümanı da vermelisin.

Internasyonal ortaklık gerekiyor: Türkiye’nin mevcut yabancılarla internasyonal koruma yasasını revize etmesi lüzumlu. Türkiye, bu şekilde bir kitle göçüne hazırlıklı değildi. Daha fazlaca bireysel başvurular için Avrupa standartlarının getirilmesi için yapılma anlaşmalarda mevzuat değişikliği icap eder. Sığınmacı krizi internasyonal ortaklık olmadan çözülemez. Daha çok yük paylaşımına zorlamalıyız. AB ile Türkiye içinde meydana getirilen mevcut anlaşmaları düzeltecek ve revize edecek emekler yürütmeliyiz.

Kayıt dibine almak koşul: Göçmenlerin ve mültecilerin kayıt dibine katılması çok büyük. Suriye iç savaşından sonrasında insanoğlu sınır bölgesinden Türkiye’ye akın ettiler. O koşullarda doğru dürüst işleyen bir kayıt mekanizması yoktu. Sınırda alabileceğimiz tedbirlerle tercüman eşliğinde gelebilecek insanların kayıt dibine alınmasını sağlamak lüzumlu. İleride mültecilerin yararlanabileceği haklar için kayıt mekanizması kurulmalı.

ÇOK BOYUTLU BİR YAKLAŞIM GEREKİYOR

GAR Göç Araştırmaları Derneği kurucularından ve Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Kısmı tedris üyesi Doç. Dr. Didem Danış ise göç hikayesinde basmakalıp bir siyaset ile hal çaresi bulunamayacağını belirtti. Göç olgusunun fazlaca boyutlu bulunduğunun, mevzuya yönelik yaklaşımların da bu boyutları dikkate alması icap ettiğinin altını çizen Danış, katılması ihtiyaç duyulan önlemleri şöyleki sıraladı:

Politikalar aleni ve saydam yürütülmeli: Türkiye geçtiğimiz beş yılda en fazlaca mülteci barındıran ülke olması durumunda göç sorununa geçici çözümler sunuyor ve bu periyodu belirsizlik ile yürütüyor. Öncelikli olarak politikaların aleni ve saydam bir halde yürütülmesi ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine inanıyorum.

Temel hak ve özgürlükler gözetilmeli: Muhacir ve mültecilerin temel haklarını göz önüne alan ve bu hakları yok saymayan, bununla beraber ülkenin çıkarlarını da gözeten akılcı ve dengeli bir siyaset üretmek gerekiyor. Türkiye’nin genel hatlarıyla demokrasi ve temel haklar hikayesinde sorunları olduğundan göçmenler ile Türkiye topluluğu içinde entegrasyon hikayesinde zorluklar yaşanabilir. Demokratik haklar hikayesinde toplumda bir tansiyon yaratmamak adına ayrımcılık yapmadan, ülkede yaşayan hepimiz için eşit koşulların sağlanması icap eder.

2016’da verilen vaatlerin peşine düşülmeli: Göç problemi için Türkiye ve AB içinde varılan 2016 Mutabakatı hem sığınmacılar bununla birlikte Türkiye topluluğu için oldukca negatif sonuçlar yaratıyor. Örnek olarak uygulamaya konan Geri Kabul Anlaşması’yla 6 milyon avroluk yardım dışındaki vaatlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Hükümetin sürecin takip edeni olmaması mühim bir eksikliği gösteriyor.

Göç birimi oluşturulmalı: Göç mevzusu iktisat, tecim, içişleri, etraf ve şehircilik benzer biçimde birçok bakanlığın yetki alanlarını kapsıyor. Bu açıdan göçle alakalı ayrı bir bakanlığın kurulup yalnız göçmenler ile alakalı emek verme yürütmesi kafi olmayacaktır. Göç ve göçmenler meselesi pek fazlaca bakanlığın kesişim noktasında olduğundan Göç Bakanlığı yerine bakanlıklar içinde koordinasyonu sağlayacak kuvvetli bir göç ünite oluşturulmalı.

Göçe kaynaklık eden ülkeler ile haberleşme kurulmalı: Göçmenler mevzusu yalnız milli sınırlar içerisinde yürütülebilecek bir mevzu değil. Göç hikayesinde daha iyi politikalar geliştirilebilmemiz için göçe kaynaklık eden ülkelerin devletleriyle bağlantı içerisinde olmak gerekiyor. Bilhassa bugün hayattaki küresel eşitsizlikler, yoksulluklar ve çatışmalarla insanların yola çıkmasına sebep olan koşullara karşı Türkiye’nin şark sınırındaki ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi gerekiyor. Türkiye şimdiye kadar ilişkilerini Batı ile sürdürmeye yoğunlaştı, sadece şark sınırındaki ülkelerle de iş donanması geliştirmeli. Sadece bu ortaklık AB’nin Türkiye ile sürdürdüğü benzer biçimde gayri müsavi bir süreç değil daha adil işleyen bir süreç olmalı.

***

14 benlik araçtan 28 muhacir çıktı

Osmaniye’de tatbik noktasında polisin kuşku üstüne durdurduğu 14 benlik minibüsten 28 Suriyeli çıktı. Muhacir kaçakçılığı suçundan ile alakalı adli muamele başlatılan çalgı şoförüne ise 53 bin TL yönetimsel para cezası kesildi.

Denetimler sırasında İ.K. yönetimindeki minibüs kuşku üstüne durduruldu. Meydana getirilen hüviyet kontrollerinin arkasından 14 birey kapasiteli minibüsten 20’sinde resmi makamlarca verilen hüviyet kartı olmayan toplamda 28 Suriyeli çıktı. Enstruman sürücüsü İ.K. ile alakalı ‘Muhacir Kaçakçılığı’ suçundan adli muamele başlatılırken, ‘Belgesiz yolcu nakliyat’ suçundan da 53 bin TL de yönetimsel para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerinin arkasından ülkeye giren göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.