Hazırlık Komisyonu

0
83

Hazırlık Komisyonu: Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyonda ad çekme suretiyle belirlenen beş üyeden oluşan ve dokunulmazlık dosyalarını incelemekle görevli komisyondur (İçtüzük Madde  132, 133, 134).