Genel Kurul Gündemi

0
71

Genel Kurul Gündemi: Önceki aşamaları tamamlanmış ve Genel Kurulda görüşülmeye hazır işlerin listesidir. Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları; Özel Gündemde Yer Alacak İşler; Seçim; Oylaması Yapılacak İşler; Meclis Soruşturması Raporları; Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler; Kanun Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler başlıklı yedi kısımdan oluşur (İçtüzük Madde  49). Genel Kurulun toplandığı her gün bastırılarak milletvekillerine, komisyonlara ve siyasi parti gruplarına dağıtılır; TBMM internet sayfasında da yayımlanır.