Geçici Başkanlık Divanı

0
70

Geçici Başkanlık Divanı: Yeni seçilen Meclisin Geçici Başkanı, ikinci en yaşlı milletvekili olan Geçici Başkanvekili ve en genç altı milletvekili olan Geçici Kâtip Üyelerden oluşan heyettir (İçtüzük Madde  8).