Geçen Tutanak Hakkında Düzeltme

0
74

Geçen tutanak hakkında düzeltme: Bir milletvekili veya bakanın, geçen birleşim tutanağında yer alan beyanının düzeltilmesine ilişkin istemini Başkanlığa yazılı olarak verebilmesidir. Bu istem birleşim tutanağına eklenir (İçtüzük Madde 58).