Feleknas UCA

0
110

Halkların Demokratik Partisi
Almanya / Celle – 1976, Abdullah, Emine.
Doktor Asistanı; Almanya’da Siyaset Bilimi ve Yerel Yönetimler programında açık
öğretim öğrenimini sürdürmektedir.
Almanya’da doktor asistanlığı, 2 dönem Avrupa Parlamento Üyesi GUE / NGL
Grubu Üyeliği, Kadın Hakları ve Şansta Eşitlik Komisyonu Gelişme ve Müşterek
Çalışma Komisyonu Üyelik ve Koordinatörlüğü Türkiye Delegasyonu, Irkçılığa ve
Yabancı Düşmanlığına Karşı Ortak Grubun Başkan Yardımcılığı, Sol Partinin Avrupa
Parlamentosu Haznedarı Nordrhein-Westfahlen eyaleti adına Avrupa Parlamentosu Sol
Parti Sorumluluğu, Avrupa Birliği Türkiye Karma Komisyon Üyeliği görevlerinde bulundu.
Terre Des Femmes kadın örgütüne kadın sünnetine ilişkin bir araştırması, Yekitîya Ewropa yê adlı bir kitabı ve savaştan sonra
Liberyalı kadınlara ilişkin sosyal-psikolojik bir araştırması vardır. Çocuk ve Kadın Hakları Vakıf-Derneği ve Avrupa Êzidiler
Federasyonu Eş Başkanlığı görevlerini yürüttü.
25 ve 26. Dönemde Diyarbakır Milletvekili seçildi. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Avrupa
Birliği Uyum Komisyonu ve Türkiye – Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Üyesidir.
Çok iyi düzeyde Almanca ve Kürtçe, orta düzeyde İngilizce bilen Uca, bekârdır.