Fatma AKSAL

0
43

Adalet ve Kalkınma Partisi
Edirne / Keşan – 1965, Mustafa, Saadet.
Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi.
ABD’de Michigan State Üniversitesinde Ekonomi alanında yüksek lisans, Virginia
Polytechnic Institute and State University’de Ekonomi alanında doktora yaptı.
Virginia Tech University’de Makro Ekonomi ve Mikro Ekonomi dersleri verdi.
İşsizliğin azaltılmasında küçük işletmelerin rolü üzerine çalışmalar yaptı. Süt ve süt
ürünleri sektöründe faaliyet gösteren aile işletmesinde çalıştı.
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Sözcüsüdür.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Aksal, bekârdır.