Esas Komisyon

0
77

Esas komisyon: Raporu, Genel Kurul görüşmelerinde esas alınan komisyondur. Hangi komisyonun esas komisyon olacağı, kanun tekliflerinin TBMM Başkanlığınca komisyonlara havalesi sırasında belirlenir (İçtüzük Madde  23).