Erteleme

0
82

Erteleme: Bir işin görüşülmesinin; Genel Kurulda komisyonun temsil edilmemesi nedeniyle her defasında sonraya bırakılmasıdır (İçtüzük Madde  45).