Erdoğan kamu görevinden kaçıyor

0
38
Erdoğan kamu görevinden kaçıyor 1

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları çok açık bir acze düşme durumudur. Sosyal devletin tasfiye edilmesi halidir. Bütçenin bağış ve zekat yardımı üzerinden denkleştirilmesi mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Zaten bağış yapma mekanizması her zaman açıktır. Bunun Cumhurbaşkanı düzeyinde bir yardım çağrısına dönüşmesi sosyal devletin zavallı bir duruma düştüğünün en açık göstergesidir.

Aslında bu durum hükümetin yapması gerekenden kaçtığını da gösterir. Yapılması gereken, çok daha büyük kamu harcamalarının ortaya konmasının hedeflenmesi ve bu harcamaların büyük bir bölümünün emekçi kesime ve halkın düşük gelirli ya da bu süreçte gelirini kaybeden kesimlerine önemli bir destek verilmesi olmalıdır. Yurttaşların bu süreçte elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerinin karşılanmasını, hali hazırda işsiz yurttaşların ve işini kaybedenlerin geniş bir işsizlik sigortası kapsamına alınması gerekir. İşyerlerinin kapanmaması için kısa çalışma ödeneğinin çok daha yaygın ve uzun süre uygulanmasına kadar giden birçok önlemi de içermelidir.

Erdoğan’ın açıklamaları kamu görevinden kaçıştır. Böyle bir dönemde bütçe açığı, enflasyon düşünülmez, akla bile getirilmez. Merkez Bankası hazineyi fonlar, onun dışında da büyük servetler yığmış olanlara ‘pamuk eller cebe’ denir. Sermaye kaçışlarını durdurmak için de sermaye hareketleri kontrol atına alınır. Tabi bunları yapmak cesaret ve kararlılık ister. Halktan yana olmayı gerektirir, bunları yaşam biçimine dönüştürmeyi zorunlu kılar. Bunların hiç birinin bugünkü iktidarda olmadığını görüyoruz.