Deniz BAYKAL

0
87

Cumhuriyet Halk Partisi
Antalya – 1938, Hüseyin Hilmi, Feride.
Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Doktorasını Siyasal
Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri Colombia ve Berkeley
üniversitelerinde 2 yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti.
Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde
bulundu. Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayımlandı. Sosyalist Enternasyonal
Başkan Yardımcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.
15 (4), 16 (5), 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. Dönemde Antalya Milletvekili seçildi.
Türkiye- Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Avrupa Konseyi
Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyeliği, 37. Hükûmette Maliye Bakanlığı, 42. Hükûmette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükûmette Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM)
Türk Grubu Üyeliği yaptı.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Baykal, evli ve 2 çocuk babasıdır.