Dayatma değil Heyet iradesi

0
31
TMMOB

46. Olağan Genel Kurulu’nu tamamlayan TMMOB, “İktidarın dayatmalarına karşı genel heyet iradesi ile yöneteceğiz” mesajı verdi. Heyet’da “Eşitliği, özgürlüğü, bağımsızlığı savunmaya devam edeceğiz” denildi.

Son yıllarda iktidarın saldırılarının hedefinde yer edinen TMMOB’da, 46’ncı Genel Heyet dönemi gerçekleştirildi. İlk gün verilen mesajların arkasından ikinci gün geçilen seçimlerde adaylar içinde tercih yapılmış oldu. Sandıkların kapanmasının arkasından hazırlanan Genel Heyet Netice Bildirgesi’nde, ülkede yaşanmış olan mühim sorunlara ilişik değerlendirmelere işaret edildi. Bildirgede ek olarak orman yangınları, fena iktisat ve pandemi yönetimi, Kürt problemi, dış siyaset ile demokratik gerileme hikayelerinde iktidara yönelik eleştiriler yer aldı.

OTORİTER REJİM ELEŞTİRİSİ

“2020 yılı içinde, Türkiye Barolar Donanması ve TMMOB Kanunları’nda değişim yapılması yolu ile müdahale girişimleri yeni bir ebat kazandı. Otoriter sistemin kökleşmesi yolunda uzun seneler içinde yürütülen hücum dalgası, Birliğimizi de hedef alarak ilerlemiştir” ifadelerine yer verilen TMMOB Genel Heyet Netice Bildirgesi’nde öne çıkanlar şöyleki:

“Kamusal kaynaklar halkın ortak gereksinimleri için değil, taraftar ana para kesimlerinin zenginliği için kullanılmış, Amme Hususi Ortaklığı ismi altında, tüm ticari riskin gömü tarafınca üstlenildiği gelir garantili anlaşmalar kanalıyla ülkenin geleceği de ipotek dibine alınmıştır. Son zamanlarda Şark Karadeniz başta olmak suretiyle ülkemizin muhtelif yerlerinde yaşanmış olan ve afete dönüşen tabiat olaylarının yarattığı felaket ve can kayıpları giderek artmaktadır. Sel felaketlerinin temel sebepleri, iklim değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı tabiat tahribatları, yanlış su politikaları, HES’ler, plansız ve çarpık kentleşme, kifayetsiz altyapı ile merkezi ve mahalli yönetimlerin kentleri rant politikalarına teslim etmesidir. Mühendislik, mimarlık ve kent planlamanın kıymeti, önemi ve ihtiyacı ardı ardına gerçekleşen afetler sonrası daha anlaşılır hale gelmiştir. Tabiat ile ahenkli halde sıhhatli ve emin bir hayatı sürdürmek mümkündür. Bunun için en başta bilim ve tekniği dışlayan, kamucu politikaları tasfiye eden anlak terk edilmeli, temel politikalarda köklü değişikliklere gidilmelidir.”

SIĞINMACILARA YÖNELİK SÖYLEMLERE KINAMA

“TMMOB, emperyalizmin başta Ortadoğu olmak suretiyle yakın coğrafyamızdaki sömürü amaçlı felaket ve harp politikaları kararı ülkelerinden ayrılmak durumda kalan ve ülkemize gelmiş olan sığınmacıları ötekileştiren söylem ve eylemleri şiddetle kınamaktadır. TMMOB, emperyalist saldırganlığa ve paracı sömürüye karşı çıkarken bununla birlikte sığınmacıların insanca koşullarda yaşamasını sağlamayı, emin işlerde emek harcaması için savaşım etmeyi, dolaşım özgürlüklerini savunmayı ve ülkelerine geri dönebilecekleri koşullar için gayret harcamayı bugün bütün emek ve demokrasi güçlerinin aktüel rolü olarak görmektedir.”

“TMMOB olarak, tek erkek diyetinin ülkeye hiç bir halde istikrar getirmeyeceği en başından itibaren anlatım edilmiştir. 2017 yılındaki Anayasa Referandumu esnasında da 2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde de halk egemenliğinin, hukuk devleti anlayışının, güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kaldırılmasının ülkeyi uçuruma sürükleyeceği belirtilmiştir. Kendi kültürlerine, kendi kimliklerine, kendi inançlarına, kendi hayat tarzlarına sahiplenen bütün kesimleri sosyal hayattan dışlayan, hukuk önünde eşit görmeyen tek erkek diyetinin geleceğinin olmadığı açıktır. TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, meslek sorunlarının ülke problemlerinden ayrılamayacağı ilkesi ile ülkemizin içinde bulunmuş olduğu durumu, aklın ve bilimin ışığında çözümleme etmeye ve çözümler üretmeye çalışmıştır. TMMOB, geçmişte olduğu benzer biçimde gelecekte de eşitliği, özgürlüğü, bağımsızlığı, emeği, demokrasiyi ve barışı savunmaya devam edecektir.”