CHP’nin müsilaj önergesini reddeden AKP, müsilaj problemi için Meclis’e önerge verdi

0
20
müsilaj

AKP, denizlerdeki müsilaj problemininin sebeplerinin tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına önerge sundu. Geçtiğimiz günlerde CHP’nin Marmara Denizi’nde deniz salyası sorununu inceleme önergesi, AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

AKP’nin verdiği Meclis Inceleme Komisyonu teklifinde şunlar kaydedildi:

► İstanbul ilinde 2002 senesinde bir tek 12 tane atık su arıtma tesisi var iken 2020 senesinde atık su arıtma tesis sayısı 87’ye terfi etmiştir. Atık su hizmeti verilen belediye nüfusu payı 2002 senesinde yüzde 35 iken 2020 senesinde yüzde 89’a yükseltilmiştir. Alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve organik kaynakların korunması amacıyla atık su arıtma tesisini kuran ve mevzuata müsait çalıştıran atık su altyapı yönetimlerine Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca enerji teşviki verilmektedir.

► Bu kapsamda 2011 ila 2020 yıllarında 606 milyon TL ödeme yapılmıştır. Devletimizde deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik olarak meydana getirilen emekler yardımıyla pak denizlerin bir göstergesi olan Mavi Bayraklı Plaj sayımız 2002 senesinde 127 tane iken, yüzde 283’lük bir artışla 2020 senesinde 486 tane olmuştur. 2002 senesinde deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin düzgüsel faaliyetleri kararı ürettiği atıkların alımını icra eden kıyı tesisi sayısı bulunmazken, 2020 yılı sonu itibariyle 305 tane kıyı tesisinde gemilere atık alım hizmeti verilmektedir. Bu atıklar, türlerine gore ayrıştırılarak geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilmektedir.

►2002 senesinde, deniz çöpleri ile mücadeleye yönelik herhangi bir emek verme bulunmazken; 2020 senesinde denize kıyısı bulunan bütün illerimizde deniz çöpleri il fiil planları uygulamaya alınmıştır. Sıfır Atık Mavi Hareketi ile beraber denizlerin korunması ve deniz temizliği seferberliği başlatılmıştır. Sıfır Atık Mavi Hareketi ile başlatılan kampanya ve Deniz Çöpleri İl Fiil Planları kapsamında meydana gelen çalışmalarda 2019 senesinde toplam 65 bin 250 ton deniz çöpü (deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibinden) toplanarak, bertarafa gönderilmiştir.

2020 yılı itibari ile bir milli, 6 yöresel acele müdahale planı ile 366 kıyı tesisine ilişik risk değerlendirmesi ve acele müdahale planı hazırlanmış ve Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır. ‘Denizlerde Bütünleşik Kirlilik İzleme ve Değerlendirme Programı (DEN-İZ)’ 2014 yılından itibaren üçer senelik seyretme programı haline getirilmiş böylece tertipli ve veri kesintisi olmadan seyretme yapılmasına olanak elde eden bütüncül bir programa dönüştürülmüştür. Bütün denizlerimizde 11 enstitü ve 3 inceleme gemisi ile 353 noktada ilmi emekler tertipli olarak yürütülmektedir.

Önergenin Perşembe günü Meclis’te oylanması ve inceleme komisyonu kurulması planlanıyor.

CHP’NİN MÜSİLAJ ÖNERGESİ AKP VE MHP TARAFINDAN REDDEDİLMİŞTİ

Marmara Denizi’nde yaşanmış olan ekolojik yıkım müsilaj problemininin araştırılması için Cumhuriyet Halk Partisi tarafınca verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.