CHP’nin İş Bankası’daki yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu

0
30
CHP'nin İş Bankası'daki yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İş Bankası yönetim kurulu üyeliğine atayacağı yeni isimleri belirledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP kontenjanından İş Bankası yönetim kurulu üyesi olarak yeni isimlerin atamasını yaptı.

Gerçek Gündem’in haberine göre Kılıçdaroğlu; Rıdvan Selçuk, Fazlı Bulut, Durmuş Öztek ve Hakan Özyıldız’ı İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atadı.

RIDVAN SELÇUK

1955 Malatya doğumlu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü mezunu.

1985-1987 yılları arasında A.B.D.’de Vanderbilt Üniversitesi’nde ekonomi dalında lisans üstü eğitimi yaptı.

Maliye Bakanlığında Hesap Uzman Yardımcığı, Hesap Uzmanlığı, Baş Hesap Uzmanlığı, Bakan Danışmanlığı ve Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş; bilahare Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı; T.C. Kopenhag Büyükelçiliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği ve Maliye Bakanlığında Bakanlık Müşavirliği, Vergi Konseyi üyeliği ve başkan vekilliği görevlerini ifa etti.

Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) Yönetim Kurulu Başkanı olup, Dernek temsilcisi olarak Vergi Konseyi genel kurul üyeliği görevini sürdürmektedir.
2004 yılından bu yana bağımsız denetçi ve yeminli mali müşavir olarak faaliyette bulunmaktadır.

FAZLI BULUT

Fazlı Bulut 1964 yılında Tunceli Pertek’te doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’na girdi. ABD New Hampshire College’da iktisadi kalkınma alanında master yaptı.

Çeşitli kamu ve özel sektör kuruluşlarında üst düzey yönetici olarak görev aldı.

DURMUŞ ÖZTEK

1953 Sivaş Şarkışla doğum Durmuş Öztek, 1975 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1975’te Teftiş Kurulu’na girdi, 1979’da Maliye Müfettişi oldu. 1988-1993 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra, Brüksel Büyükelçiliği’ne Maliye ve Gümrük Müşaviri olarak tayin edildi. 1996 yılında Maliye Başmüfettişliğine döndü, 1997’de Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Bakanlar Kurulu kontenjanından YÖK üyeliğine yapılan seçimi 2000 yılının Nisan’ında dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Haziran 2003’te Brüksel Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği görevine atandı, yurtdışı görevinden dolayı YÖK Genel Kurul üyeliğinden istifa etti. 2006’da Maliye Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne atandı. Halen aynı görevde.

HAKAN ÖZYILDIZ

1956 Bursa doğumlu Özyıldız AÜ SBF’den (Mektebi Mülkiye’den) 1977 yılında mezun oldu. 1984-85 yıllarında ABD Boston’da Northeastern Üniveritesinde lisans üstü eğitim aldı.

1978 Haziranında Uzman Yardımcısı olarak başladığı Hazine’de, Banka ve Kambiyo, KİT ve Kamu Finasmanı Genel Müdürlüklerinde daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve genel müdür olarak devam etti. Hazineyi Cenevre ve Londra’da temsil etti. 2001 yılında krizden önce müsteşar yardımcısı oldu, 2003 Ekiminde emekliye ayrıldı. Mülkiye’de ve Başkent Üniversitesi’nde yarı zamanlı ders veriyor.