CHP’den geçici işçiler için ‘işsizlik ödeneği’ teklifi

0
16
TBMM

CHP, amme kuruluşlarında geçici olarak çalışan işçilerin, işi olmayan kaldıkları dönemde işsizlik ödeneğinden yararlanabilmesi için kanun teklifi verdi.

İşsizlik Sigortası Kanunu’na ek madde eklenmesini öngörün 3 maddelik öneri ile kamuda çalışan geçici işçilerin işsizlik ödeneğinden yararlandırılması amaçlanıyor. Teklife bakılırsa; 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin d fıkrası kapsamında çalıştırılan geçici işçilere, emek harcama dönemlerinin sona ermesini takip eden 30 gün içerisinde kuruma kaydolmaları ve işsizlik ödeneği için müracaat yapmaları halinde, işsizlik ödeneği için lüzumlu öteki koşullar aranmaksızın, alakalı amme idaresi veya teşekkülü tarafınca tekrar işe başlatılacakları tarihe kadar işsizlik ödeneği verilecek. Teklifin gerekçesinde, şu görüşlere işaret edildi:

SÜREKLİ GEÇİCİ İŞÇİLER

“Her ne kadar yasal tanımda ‘geçici iş’ kavramları kullanılmış olsa da bu işçiler geçici değil süreklilik arz eden işlerde ve senelerdir çalıştırılmaktadır. İşçiler tarafınca meydana getirilen işler geçici, şu demek oluyor ki yapılmakla nihayetlenen işler değil her sene gereksinim duyulan ormanların bakımı ve korunması, okulların temizliği, çayların işlenmesi ve paketlenmesi, demiryollarının bakım ve onarımı, park bahçe düzenlemesi benzer biçimde işlerdir. Dolayısıyla neredeyse aynı işçiler her sene bu işleri yapmak suretiyle tekrar çağırılmaktadır. Bu durumda sene içerisinde senenin belli bir döneminde kamuda geçici işçi olarak istihdam edilen işçi sayısının 75 bin ila 90 bin içinde olduğu tahmin edilmektedir. Geçici işçilerin ücret ve sigorta primleri fiilen çalışmış oldukları devre süresince ödenmektedir. Geçici işçilerin emek harcama periyodu sona erdiğinde işçilerin çalışmış oldukları amme idaresi tarafınca SGK’ya işten çıkış bildirgesi gönderilmektedir. İlgili bildirimlerde 19 numaralı işten çıkış kodu (mevsim bitimi) ve 20 numaralı işten çıkış kodu (kampanya bitimi) kullanılmakta; her iki kod da iş sözleşmesinin askıya alındığı kabul edilmektedir. Emek verme periyodu nihayetinde her ne kadar geçici işçiler için işten çıkış bildirgesi verilse de iş sözleşmesi sona ermediği askıya alındığı için geçici işçiler bu koşulu yerine getirememekte işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktadır.

DEVLET İŞSİZLERİ KORUMALI

Yılda 4 ay, 6 ay, 8 ay, 9 ay 29 gün benzer biçimde değişik sürelerde çalıştırılan geçici işçiler, her sene emek harcama dönemleri sona erdiğinde fiilen işi olmayan kalmakta, dolayısıyla gelirden de mahrum kalmakta sadece işsizlik ödeneğinden yararlanamamaktadır. Geçici işçilerin işi olmayan kaldıkları dönemde ücretli ve sigortalı istihdam olanaklarına erişmesine son aşama güçtür. Geçici işçiler; işi olmayan kaldıkları dönemde -iş bulabildikleri takdirde- sadece gündelik, geçici işlerde veya mevsimlik ziraat işlerinde çalışabilmekte; tertipli ve devamlı istihdam olanaklarından ve dolayısıyla gelirden yoksun kalmaktadır. Halbuki Anayasa’nın 2. maddesi ile 49. maddesi uyarınca işsizleri korumak devletin görevleri arasındadır. Kamusal mal ve hizmet üretiminde sınırı kanunla çizilen sürelerle çalıştırılan ve bu süreler sona erdiğinde işi olmayan ve gelirden yoksun kalan işçilerin işsizlik ödeneği hakkından yararlandırılmaması toplumsal devlet ilkesi ile bağdaşmamakta; devletin işsizleri koruma görevini gereğince yerine getirmemesi sonucunu doğurmaktadır.”