CHP’de yönetmelik tartışmaları sürüyor

0
143
CHP’de yönetmelik tartışmaları sürüyor

CHP Parti Meclisi’nin pazar günü yapılan toplantısında ele alınan, tüzük değişiklikleri doğrultusunda hazırlanan yeni yönetmelikler tartışmaları da beraberinde getirdi. Yeni yönetmelikler, “düzeltme yapma” yetkisi ile birlikte kabul edildi.

CHP PM ve MYK Çalışma Yönetmeliği, Üye Yazım Yönetmeliği, Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği, İl ve İlçe Yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliği ile Belediye ve İl Genel Meclisi Gruplarının Çalışma Yönetmeliği’nde yer alan çok sayıda düzenleme içerisinde yer alan ön seçim düzenlemesine yönelik değişiklikte görüş birliği ortaya çıkmadı. Milletvekili seçimleri öncesinde ittifak durumunda ön seçim yapılmamasına ve parti yönetiminin belirlediği isimlerin doğrudan listelere dahil edilmesine olanak sağlayan düzenleme tartışmaya yol açtı.

SAKINCALI BULDUĞUNU ÇİZEBİLECEK

Yeni Yönetmeliğe göre, PM’de olan milletvekili adayları belirlenirken son sözü söyleme yetkisi MYK’ye devredilebilecek. “MYK, açıkça sakınca bulunan durumlarda aday adayının başvurusunu reddedebilir” hükmü de eleştirilen değişiklikler arasında yer aldı. Düzenleme MYK’ye “uygun bulmadığı” isimlere adaylık yolunu kapatma yetkisi veriyor.

MYK’yi GENEL BAŞKAN BELİRLEYECEK

MYK’nin yapısının belirlenmesinde genel başkana verilen yetki de tartışılıyor. MYK’nin üye sayısında ve çalışma alanlarında değişiklik yapma yetkisi, yeni düzenleme ile genel başkana verildi.

Bazı PM üyelerini “rahatsız eden” bir diğer düzenleme ise üyeliklere yönelik oldu. Yeni yönetmelikle üye yazım bürosu, genel sekreterlikten alınarak örgütten sorumlu genel başkan yardımcısına verildi. Bu yetkilerin tek elde toplanması, “olumsuz bir yapılanmaya yol açabilir” eleştirilerine neden oldu.

GÖREVDEN ALMA YETKİSİ DE VERİLDİ

Yönetmelik değişikliklerinde dikkati çeken bir diğer düzenleme, “görevden alma” ile ilgili oldu. MYK’nin, “görev ve sorumlulukları ve mali yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da aksatan, partinin ilkelerine, amaçlarına ve çalışma kurallarına aykırı hareket eden il, ilçe, belde başkanı ve yönetim kurulu üyelerini görevden alabilir” hükmünün, soyut gerekçelerle görevden almaya yol açabileceği bildirildi.