CHP PM: Döviz bazında verilen garantiler TL’ye çevrilsin

0
95

CHP’nin Sivas’ta yapılan parti meclisi toplantısı sonrası, ‘Sivas Kongresi 100. Yıldönümü Sonuç Bildirisi’ açıklandı.

Bildiride, Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümünün gururla kutlandığı kaydedilerek, “Sivas Kongresi, Büyük Önderimiz ilk Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadeleriyle, Kuvayı Milliye ruhundan ve Müdafaa-i Hukuk anlayışından neşet eden, onun bağrından doğan Cumhuriyet Halk Partisi’nin de ilk kurultayıdır. İlk kurultayımızın ve ilk genel başkanımızın aydınlattığı yolda partimiz, yüz yıldır her türlü hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı, ayrım yapmadan tüm yurttaşlarımız için hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam etmiştir ve edecektir. Köklerini Müdafaa-ı Hukuk anlayışından alan ve çok partili demokrasiye geçişin öncülüğünü yapan partimiz, aziz milletimizin büyük mücadeleler sonunda elde ettiği hukuki ve demokratik kazanımları koruma kararlılığındadır. Hiç şüphesiz ki, bu kazanımların en büyüğü tüm yetkilerin bir saraydan, bir tek adamdan alınıp Meclis’e, milletin temsilcilerine, yani milletin kendisine verilmiş olmasıdır” denildi

Bildiride, CHP’nin vatandaşların birlikteliğini, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü kararlılıkla savunacağı, milletin demokratik iradesinin ve refahının önündeki tüm engelleri kaldırmak için mücadele edeceği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede öncelikle; Cumhurbaşkanının kesinlikle tarafsız olmasını, güçler ayrılığı ilkesine mutlaka uyulmasını, devlet yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasını, Ekonomik ve Sosyal Konseyin düzenli olarak toplanmasını, kamu- özel işbirliği projelerine döviz bazında verilen garantilerin derhal TL’ye çevrilmesini gerekli görüyoruz.”

“Sivas Kongresi her türlü manda ve himayeyi reddetmişti” denilen bildiride, şöyle denildi:

“Bugün dünyada emperyalizmin yeni biçimleri, yeni manda ve himaye yöntemleri, halkları sömürmeye devam etmektedir. Sivas Kongresi’nin 100’üncü yılında bölgemizde ve dünyada yaygınlaşan her türlü yeni mandacılık ve yeni himayecilik yöntemlerini reddettiğimizi beyan ediyoruz. Sivas Kongresi, bağımsızlık, özgürlük ve adalet yürüyüşümüzdeki ilham kaynağıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi olarak, ulusumuzun birliğine ve bütünlüğüne, vatanımızın bağımsızlığına ve milletimizin iradesine olan sarsılmaz inancımızı yüz yıl önce olduğu gibi bugün de Sivas’ta, aynı heyecan ve kararlılıkla yineliyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere dünya tarihinde emperyalizme karşı en şanlı mücadeleyi veren vatansever yurttaşlarımıza bir kez daha minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”