CHP: ‘İnternet üstünden oy verme sağlanmalı’

0
25
internet bilgisayar

CHP tarafınca hazırlanan Demokratik Hukuk Devleti İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Bağımsız ve Yansız Hüküm Tutanağı’nda, ‘Siyasi partiler ve seçim yasaları hazırlığı’ başlığı altında şu tavsiyeler yer aldı:

Tekrar düzenlemeli

Her iki yasa, siyasi huy ve tercihlerin hukuki güvencesi olarak, aslına bakarsan seçmenlerin iradelerinin demokratik halde temsili organa yansıyacak halde düzenlenmelidir. Bu yasalar, öteki yasalardan ayrı olarak, TBMM üye tamsayısının salt yahut kalifiye çoğunluğu ile kabul edilmelidir.

Tek yasa

Dağınık seçim yasaları, ‘Seçim Kanunu’ ismi altında tek bir yasada birleştirilmelidir. Seçim barajı, demokratik olmadığı benzer biçimde yönetimde istikrarın da bir gereği değildir. Bu yüzden seçim barajı kaldırılmalıdır.

Seçimlerin finansmanı

Siyasi partilerin ve seçimlerin finansmanı, çağıl demokratik rejimlerin en detaylı halde düzenlemeye doğal olarak tuttukları alanlardır. Mali saydamlık ilkesi ve masraflara ait kuralların ihlali, partilere yaptırımı, milletvekilliğinin düşmesi ve aday olamama vb. etken yaptırım uygulamalarını bununla beraber getirmektedir.

Önseçim yükümlülüğü

Milletin vekilini genel başkanlar değil, ulus seçmelidir. Önseçimler, tümüyle siyasi partilerin tercihlerine bırakılmamalı, sınırı olan yüzdeler çerçevesinde kalsa da, tüm partiler için önseçim yükümlülüğünün öngörülmesi, teşkilat içi demokrasinin işleyişi kadar, siyasi partilerin demokratik siyasi hayatın olmazsa olmaz ögeleri olmasının da bir gereğidir.

Online oy

Yüksek Seçim Kurulu’nun bir yüksek hüküm organı olarak yine yapılandırılması çerçevesinde, seçim yasası, seçim hukukunun muayyen bir dönemde sayısal çoğunluğu sağlamış siyasi partinin manipülasyonlarına imkan tanımayan bir halde düzenlenmelidir. Bu çerçevede, emin, şeffaf ve denetime aleni bir alt yapı oluşturularak, sandığa giderek oy kullanma yönteminin yanı sıra web yöntemiyle da oy verme olanağı sağlanmalıdır.