Bülent KUŞOĞLU

0
91

Cumhuriyet Halk Partisi
Erzurum – 1958, Mehmet, Remziye.
Yeminli Mali Müşavir, Maliyeci ve Ekonomist; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesini bitirdi.
İngiltere’de sosyal güvenlik konularında çalışmalar yaptı. Maliye Bakanlığında
Baş Hesap Uzmanlığı, Millî Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu
Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık
Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği;
özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı
görevlerinde bulundu. Ulusal ve çeşitli internet gazetelerinde köşe yazıları yayımlandı.
24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 24 ve 26. Dönemde Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyeliği yaptı. 26. Dönemde Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi
(EİTPA) Türk Grubu Üyesi oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu ve Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
Parlamenter Asamblesi (EİTPA) Türk Grubu Üyesidir.
Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Kuşoğlu, 2 çocuk babasıdır.