Borç yapılandırması Resmi Gazete’de: Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

0
19
para

Gelir ve kurumlar vergisi, karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve öteki kredi borçlarına ait kayıtlar, vergi tahriyatları, gümrük vergileri, sigorta primleri, KYK borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasaya nazaran, Gömü ve Maliye Bakanlığı, Tecim Bakanlığı, Toplumsal Emniyet Kurumu, il hususi idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021’e kadar olan birtakım borçlar yapılandırılacak. 30 Nisan tarihinden önceki kesinleşmiş borçlar yapılandırmadan yararlanacak. Bunun için 31 Ağustos’a kadar müracaat yapılması gerekecek. İlk taksit ödemeleri eylül sonuna kadar yapılacak.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINAN BORÇLAR

• Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunmuş olduğu birtakım hizmetlerden meydana gelen ücret alacakları, almış olduğu birtakım paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları,

• Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Donanması, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Donanması, Türk Tabipleri Donanması, Türk Diş Hekimleri Donanması ile Türk Baytar Hekimleri Birliğinin birtakım alacakları yapılandırılacak,

• Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ait yönetimsel para cezaları ile geçiş tutarının minimum yüzde 10’unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme boyunca fenni muayene izni verilecek,

• Yabancı Memleketlere Gönderilecek Öğrenci Ile alakalı Kanun kapsamında yurt haricinde eğitim görenlerin borçlarının da tekrar yapılandırılmasına olanak sağlanacak,

• Kesinleşmemiş veya hüküm aşamasında olan resen yahut idarece yapılma vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri, muhtelif oranlarda yapılandırılacak.

• Hesaplanan borç, ilgilinin durumu ve ödenmesi ihtiyaç duyulan tutar dikkate alınarak azami 5 yıla kadar taksitlendirilebilecek. Yapılandırılacak tutarların, kanunda öngörülen zaman ve biçimde ödenmemesi halinde vade tarihinde değişim yapılmayacak.

COVID-19 CEZALARI KAPSAM DIŞI OLACAK

Yasaya nazaran, SGK prim borçları, gümrük cezaları da tekrar yapılandırılabilecek. Otoyol ve köprü cezaları da bu kapsam içerisinde yer aldı. Koronavirüsle savaşım kapsamında doğranan yönetimsel para cezaları ise yapılandırma haricinde tutulacak.