Birleşim

0
84

Birleşim: TBMM Genel Kurulunun belirli bir günde açılan toplantısıdır (İçtüzük Madde  1/3). Her yasama yılında Genel Kurul toplantıları 1’den başlayarak sırasıyla birleşim numarası alır.