Belediyelere daha çok yetki verilecek

0
29
Bisiklet yolu belediye park

CHP iktidarında uygulanacak mahalli idare politikalarının somut olarak belirlenmesi amacıyla yürütülen ve ortalama bir sene devam eden emekler tamamlandı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafınca hazırlanan Yöresel Yönetimler Siyaset Belgesi, CHP’nin PM toplantısında görüşülerek oy donanması ile kabul edildi.
Toplam 52 sayfadan ve üç ana başlıktan oluşan belgede, mahalli yönetimlerin güçlendirileceği, demokratikleştirileceği ve şehirlerin sürdürülebilir kılınacağı vurgulandı.

Belgede öne çıkan düzenlemeler özetle şu şekilde:

Belediyelerin yetkileri, öz gelirleri ve hizmet kapasiteleri artırılacak. Böylece belediyeler merkezi yönetimin siyasal ve finansal bağımlılığından kurtarılacak.

Belediyeler güçlendikçe hizmetler halka yakınlaşacak ve ucuzlayacak.

Belediye bütçeleri yalnızca nüfusa nazaran değil, kentin gereksinimlerine nazaran düzenlenecek. Yöresel yönetimlere hizmet verdiği ulaşım, komünikasyon benzer biçimde birtakım alanlarda vergilerin muayyen oranlarını toplama yetkileri verilecek, bağış toplama yetkileri genişletilecek.

YAKINDAN YÖNETİM İLKESİ UYGULANACAK

Yöresel yönetimlerde yakından idare ilkesi esas alınacak. Belediye rakamları artırılacak ve belediye başına düşen fert sayısı düşürülecek.

Metropoller uzun vadeli planlamalarla sürdürülebilir politikalar geliştirecek. Şehirler organik afetlere hazırlıklı olacak halde uzun vadeli tasarlanacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanması ve kırsal üretim teşvik edilecek.

İKTİDAR BELEDİYELERİN ELİNİ KESMEK İSTİYOR

Genel Başkan Yardımcısı Torun, çalışmaya ait şunları söylemiş oldu: “Türkiye, TBMM başta olmak suretiyle bütün demokratik kurumların etkilerini kaybetmiş olduğu bir otoriterleşme sürecinden geçiyor. Halkın yönetime katılmasını elde eden bütün demokratik kurumlar karar alanlarından tasfiye ediliyor. İkinci Yüzyıla Davet Beyannamemizin 12’nci maddesinde halkımıza laf verdik. Yeni bir merkez-yerel dengesi kuracağız. Yöresel Yönetimler Siyaset Belgesi ile bu maddenin gereğini yerine getiriyoruz. Yöresel yönetimler devletin vatandaşa en yakın elidir. Siyasal iktidar o eli kesmek istiyor fakat hepimiz güçlendireceğiz.”