Başlangıç Kısmı

0
78

Başlangıç kısmı: Anayasa’nın dayandığı temel görüş ve ilkeleri belirten, Anayasa metnine dâhil olan ve maddelerden önce yer alan Anayasa bölümüdür (Anayasa  Madde 176/1). Dibace olarak da adlandırılır.