Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları

0
76

Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları: TBMM Başkanlığı tarafından Genel Kurulun bilgisine veya onayına sunulması gereken işlerin yer aldığı, Genel Kurul gündeminin ilk sırasında bulunan bölümdür.