Balyoz davasında 7 sanık hakkında beraat kararları bozuldu

0
42
Mahkeme dava kanun yargı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz Planı davasında emekli generaller Çetin Doğmuş, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Güvenilir Küçükkılıç‘a yönelik meydana getirilen temyiz incelemesini tamamlamış oldu.

Sanıkların eylemlerinin, ‘girişim aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği’ belirtilen gerekçede, seminer çalışmasındaki konferans içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişik kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların düşünce donanması içerisinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 316. maddesinde düzenlenen ‘kabahat için antak kalma’ suçunu oluşturduğu açıklandı.

Gerekçede, çekildiklerine dair müdafaa, kanıt, somut olgu ya da davranışı belirlenemeyen sanıklardan, ittifakın farkına varılması üstüne, bir kısmının emekliliğini istediği, bir kısmının da askeri şurada resen emekli edildiğinin anlaşılması karşısında, sanıklar ile alakalı lehe-aleyhe yasa değerlendirmesi yapılarak hukuki durumlarının buna bakılırsa belirleme ve takdirinin gerektiği kaydedildi.

AYM sonucu sonrası beraat etmişlerdi

Mahkeme, 21 Eylül 2012’de Çetin Doğmuş, Özden Misal ve İbrahim Fırtına’nın da aralarında bulunmuş olduğu 365 sanıktan 325’ini ‘Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat ya da görev görmekten cebren men etmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti sadece ‘tamamlanmamış girişim’ sebebiyle cezalarda indirime gitti.

Kapatılan hususi yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin bu sonucu, FETÖ üyeliğinden hapis cezası alan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetince de oy birliğiyle onandı.

Yargıtay kararının arkasından sanık avukatları Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuş oldu, Yüksek Mahkeme‘nin verdiği ihlal ve yine yargılama kararının arkasından yargılama dönemi yine başladı.

Tekrar yargılama nihayetinde  davanın sanıkları beraat etti.

Sadece, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi‘nin 236 sanık ile alakalı verdiği beraat sonucuna, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar Çetin Doğmuş, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Güvenilir Küçükkılıç yönünden itiraz etti.

İtiraz üstüne Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da beraat kararının bozulması yönünde görüş bildirdi.